h KLIMEX

#SayNoToIllegalHFCs

Последни проекти


Селскостопанска сграда за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове

Инвеститор: "ФРУКТАЛИНА" ООД
Локация: Българево
Година: 2019

Комплекс Юстина Виллас

Инвеститор: "ТЕРА ЮСТИНА" ООД
Локация: с. Устина
Година: 2019

Нашите партньори